Významné změny u daně z příjmů fyzických osob za rok 2022

  • Zvýšení základní slevy na poplatníka – z částky 27 840 Kč na částku 30 840 Kč
  • Daňová podpora nízkoemisních vozidel – snížila hodnotu nepeněžního příjmu zaměstnance, který může využívat nízkoemisní vozidlo i pro soukromé účely z 1 % vstupní ceny na 0,5 %
  • Dary – fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně.
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku – je možné za období roku 2022 uplatnit mimořádné odpisy i na majetku pořízeném v průběhu roku 2022.
  • Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč- jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i).  Tento jednorázový příspěvek na dítě nebude započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky.