Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Od února 2023 budou moci zaměstnavatelé uplatnit 5% slevu na sociální pojištění u vybraných zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem.

Zaměstnanci, na které si bude moci zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném, jsou:

 • starší 55 let,
 • pečující o dítě mladší 10 let jako rodič, resp. pečovatel,
 • pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby v I., II., III. nebo IV. stupni,
 • připravující se na budoucí povolání studiem,
 • uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci v období 12 kalendářních měsíců před měsícem, za který se uplatňuje sleva,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • mladší 21 let.

Oznámení na OSSZ

Zaměstnavatel nejprve musí elektronicky oznámit České správě sociálního zabezpečení svůj záměr pomocí nového tiskopisu Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.

Posouzení nároku

Pro posouzení nároku na slevu na pojistném je zapotřebí sečíst vyměřovací základy ze všech pracovních poměrů zaměstnance, které tvoří účast na nemocenském pojištění u zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec překročí některý z níže uvedených bodů, nebude mít zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném:

 • úhrn vyměřovacích základů je vyšší než 1‚5násobek průměrné mzdy,
 • úhrn vyměřovacích základů na 1 hodinu je vyšší než 1‚15 % průměrné mzdy,
 • odpracovaná doba překročí v kalendářním měsíci 138 hodin,
 • osoba se zdravotním postižením je v pracovním poměru u zaměstnavatele uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce,
 • zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce.