Nová výše záloh pro OSVČ pro rok 2023

Minimální výše zálohy pro důchodové pojištění činí: 2 944 Kč  (nutno hradit nejpozději po podání přehledu za rok 2022)

Minimální výše zálohy pro zdravotní pojištění činí: 2 722 Kč (nutno hradit již od ledna 2023)

Výše paušální daně: 6 208 Kč

Sociální pojištění: zvýšení z minimální zálohy 2.841 Kč pro rok 2022 je nutné zohlednit až počínaje měsícem následujícím po měsíci podání přehledu o příjmech a výdajích resp. měsícem následujícím po měsíci, ve kterém má být přehled podán nejpozději

Zdravotní pojištění: novou výši minimální zálohy je nutné změnit již počínaje zálohou za leden 2023

Paušální režim: OSVČ, které byly v roce 2022 v paušálním režimu (mimo jiné tedy jejich příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP v roce 2022 nepřesáhly 1 mil. Kč), mohou v roce 2023 pokračovat v 1. pásmu paušálního režimu – tyto OSVČ nemusí finančnímu úřadu nic oznamovat, jen musí počínaje zálohou za leden (splatná do 20. ledna) změnit výši paušálních záloh z loňských 5.994 Kč na 6.208 Kč.