Jak změny připravuje vláda v daních?

Z navrhovaných změn uvádíme alespoň některé:

• zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z dosavadních 19 % na 21 %, a to bez ohledu na výši příjmů (výnosů) nebo základu daně;
• omezení daňové uznatelnosti nákladů na pořízení osobních automobilů pro podnikatelské účely na 2 mil. Kč;
• sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % pouze do 36násobku průměrné mzdy (nyní do 48násobku), poté sazba 23 %;
• zrušení druhé snížení sazby a ponechání pouze dvou sazeb DPH – 21 % a 12 %;
• zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek současných sazeb;
• zvýšení pojistných odvodů pro OSVČ a zrušení výjimek v případě dohod o provedení práce.